Buku hadis yang dicadangkan leh Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr

Februari 8, 2013 § Tinggalkan komen

Buku-buku yang dipuji dan disarankan oleh Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr

 1. Bidang hadis
 • Ujaalatul Imla’ karyan An-Naaji, buku yang sangat bermanfaat sekali. Nama penuh pengarangnya al-Hafidz Burhanuddin an-Naji.
 • Buku-buku karya Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam bidang hadis.
 • Musnad ad Darimi  dan Sunan ad Darimi, keduanya ini hakikatnya adalah satu buku yang sama.
 • Tahzibu as Sunan karya Ibnu Qayyim rahimahullah.
 • Al Lu’ Lu’ wal Marjan fi ma ittafaqa ‘alaihi asy Syaikhan karya Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi’. Buku yang sangat bagus. Sanad-sanadnya dihilangkan agar ringkas dan jumlah hadisnya adalah 1906.

Dipetik dari:

Syarah Hadits Arbain an Nawawi Plus 8 Hadits Ibnu Rajab; Penjelasan Hadits-hadits Pilihan yang Mencakup Pokok-pokok Ajaran Islam.

Penulis: Syaikh Abdul Muhsin al Abbad, Ulama Ahli Hadis Kota Madinah al Munawwarah.

Penterjemah: Abu Habib Sofyan Saladin

Penerbit: Darul Ilmi Publishing

Kitab-kitab hadis yang dicadangkan untuk hafalan

Januari 26, 2013 § Tinggalkan komen

Menurut Syaikh Abd Al Kareem Al- Khudayr seseorang yang ingin menghafal buku-buku hadis, maka beliau mencadangkan seperti urutan berikut; 

 1. Hadith 40, Imam Nawawi
 2. Umdatul Ahkam, Ibn Qudamah al-Maqdisi
 3. Bulughul Maram, Ibn Hajar al-Asqalani
 4. Sahih Bukhari
 5. Sahih Muslim
 6. Sunan Abu Dawud
 7. Sunan Tirmidzi
 8. Sunan an-Nasa’i
 9. Sunan Ibn Majah 

Dari post Facebook Rusdan RD dalam grup Tanyalah Ustaz dan Ustazah

Hadith Muallaq dalam Sahih Bukhari

Disember 15, 2012 § Tinggalkan komen

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

ringkasan_sahih_al-bukhariHadith muallaq ialah hadith yang tergantung dari sudut bahasa dan erti hadith muallaq pula dari sudut istilahnya ialah hadith yang dibuang sanadnya dan hanya dinyatakan periwayat yang paling atas sekali iaitu para sahabat. Jadi apabila seseorang ahli hadith itu menyatakan sesebuah hadith tanpa dinyatakan sanadnya maka hadith itu adalah hadith muallaq.

Hadith muallaq ialah yang dibuang sanadnya selepas daripada syeikh seseorang muhaddis itu. Sebagai contoh sekiranya al-Imam al-Bukhari menyatakan bahawa syeikhnya telah membawa sesuatu hadith atau menyatakan sesuatu hadith tanpa menyatakan sanad sehingga habis. Maka hadith itu ialah hadith muallaq. Hadith yang muallaq dipertikaikan statusnya oleh para ulama. Kebanyakannya boleh dikatakan semua ulama, ulama hadith khususnya, menyatakan bahawa hadith muallaq ialah dhaif iaitu tidak boleh diterima kerana tidak mempunyai sanad.

Apabila tidak mempunyai sanad dan tidak boleh dikaji sanad itu, maka hadith itu dihukum sebagai hadith yang dhaif. Akan tetapi apabila mereka melihat kepada hadith muallaq yang dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih al-Bukhari, kita dapati hadith muallq ini boleh dibahagikan kepada dua sekiranya dinyatakan secara pasti ‘qoola haddasa’ dan sebagainya, maka hadith itu sahih. Akan tetapi sekiranya dinyatakan secara disebutkan ‘siratuttamrit’ iaitu secara menggunakan lafas menunjukkan hadith itu lemah seperti ‘qiila, ruiya’ dan sebagainya maka tidak semestinya sahih.

Imam Ibn Hajar al-Asqalani telah mencuba sedaya-upaya untuk menyambung semula sanad-sanad hadith yang muallaq iaitu disebut di dalam bahasa Arab ‘wasolahu’ yang bermaksud menyambungkan hadith ataupun sanad itu. Jadi itulah yang lakukan oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya muqaddimah kepada Fathul Bari yang bernama Hajjussari. Di dalam kitab itu al-Imam Ibn Hajjar telahpun menyatakan setiap hadith yang muallaq itu dibawakan sanad daripada kitab-kitab yang lain. Setiap kali al-Imam Ibn Hajjar membicarakan hadith yang muallaq, beliau akan menyatakan juga hadith-hadith itu secara mausul iaitu secara bersambung dan dengan itu kita dapat melihat adakah hadith sanad itu sahih ataupun dhaif.

Bagaimana boleh tentukan itu adalah hadith sedangkan sanadnya terputus?

Hadith muallaq ialah asalnya hadith itu mempunyai sanad. Tetapi muhaddis itu ataupun ulama itu contohnya al-Imam Bukhari tidak mahu memasukkan hadith itu. Ada sebab-sebabnya, antara lain hadith muallaq itu tidak menepati syarat dia mengumpulkan hadith yang sahih di dalam kitabnya. Jadi dia tidak mahu masukkan di dalam hadith-hadith yang utama tetapi dia masukkan di dalam tajuk. Pada dia mungkin hadith itu sahih tetapi tidak mencukupi syarat, jadi dia tidak masukkan dan tidak menyatakan sanad. Asalnya mempunyai sanad. Dan para ulama kita apabila mereka melihat cara Imam Bukhari adanya hadith muallaq contohnya dengan ‘qola’ dan ‘qila’, apabila mereka menyemak semuanya mereka dapati apabila ‘qola’ sahih tetapi apabila ‘qila’ tidak sahih.

Komentar Ibn Hajar terhadap hadis muallaq Imam Bukhari 

Di dalam kitab Hajjussari, al-Imam Ibn Hajjar mempertahankan Sahih Bukhari daripada tuduhan ataupun daripada kritikan Darul Qutni. Tetapi di dalam kitab lain Imam Ibn Hajjar menyambung sanad-sanad bagi hadith-hadith muallaq di dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang al-Imam Ibn Hajjar sendiri pun di dalam Fathul Bari sendiri, dia akan menceritakan sendiri sanad ini telah pun disambungkan oleh A-ttobari, disambungkan oleh An-Nasai, Ibn Majar dan sebagainya. Dan disebutkan sanad itu adalah sanad yang sahih.

Kuniyah/ gelaran perawi hadis

Soalannya adalah berkenaan dengan sanad hadith jika ada nama seorang periwayat itu, kemudian dinyatakan daripada bapanya (‘an abihi), daripada datuknya (‘an jaddihi), jadi seolah-olah tidak lengkaplah nama yang ada itu. Sebenarnya di dalam kes ini tidak ada masalah untuk menggunakan gelaran ataupun menggunakan kuniyah dan sebagainya.

Masalahnya ialah adakah bapanya dan datuknya itu dikenali dan dipercayai serta boleh diterima sebagai periwayat yang kuat. Kadang-kadang apabila ‘an abihi an jaddihi’, abihi (bapanya) dikenal manakala jaddihi (datuknya) tidak kenal. Maka inilah yang menjadikan masalah.  Tetapi jika ayahnya dan datuknya kita kenal sebagai periwayat yang boleh diterima maka tiada masalah. Jadi inilah penbincangannya adakah ianya dikenali ataupun tidak dikenali.

Hadith muallaq tadi ialah yang dibuang sanadnya daripada awal satu ataupun banyak. Contohnya Imam Bukhari dinyatakan daripada gurunya selepas itu tiada sanad sehinggallah sampai kepada Rasulullah ataupun kepada sahabat.

Itu adalah antara perbincangan yang berlaku apabila masuk hadith berkenaan dengan,

“Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan al-khir dan juga al-khari”

Al-Khari adalah sutera dan al-Khir itu adalah samada pembunuhan ataupun penzinaan.

Masalahnya ialah apabila di dalam hadith ini dinyatakan oleh al-Imam Bukhari ‘qola’ siapa gurunya dan dibawakan hadith tersebut. Jadi di sini sebahagian ulama menyatakan hadith ini muallaq dan tidak boleh diterima. Tetapi apabila kita perhatikan hadith ini bermula dengan ‘qola’ iaitu bermula dengan berkata. Jadi apabila ada berkata maksudnya walaupun muallaq tetapi sahih.

Yang ke-2 sebahagian ulama menyatakan hadith ini dhaif kerana sanadnya terputus sedangkan al-Imam al-Bukhari terus yang dikatakan ‘qola’ itu ialah gurunya sendiri. Maksudnya hadith itu ialah hadith yang bersambung. Itulah antara perbincangan tentang hadith muallaq.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=4ddarPFGDKA

Pujian Ulama Terhadap Kitab Fathul Bari

Disember 13, 2012 § Tinggalkan komen

Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menulis kitab “Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhori” selama 25 tahun lebih. Beliau memulai pada awal tahun 817 H dan selesai pada awal bulan Rojab tahun 842 H.

Al-Hafiz Ibnu Hajar yang pernah berguru dengan ulama besar seperti Ibnul Mulaqqin dan al-Iraqi (al-Iraqi lah yang pertama menggelari beliau dengan gelar ‘al-Hafiz’), menempuh metode menakjubkan dalam mengarang kitab Fathul Bari. Awalnya melalui imla’ (lisan) selama 5 tahun, kemudian beberapa muridnya yang cerdas berkumpul dan mengusulkan agar syarah tersebut dibukukan. Ibnu Hajar kemudian menyetujui usulan muridnya dan beliau menulis dengan tangannya sendiri sedikit demi sedikit, sehingga kitabnya telah dikoreksi dan diteliti secara jeli.

Tatkala kitab syarah al-Bukhori tersebut selesai, al-Hafiz Ibnu Hajar mengadakan walimah besar-besaran pada 8 Sya’ban 842 H. Dalam acara tersebut dibacakanlah bab akhir dari Fathul Bari, dan walimah itu dihadiri oleh para pejabat, para ulama’, penuntut ilmu, dan kaum muslimin yang tak terhitung banyaknya.

Seorang muridnya, Al Biqo’i (w 885 H) bercerita : “Sampai-sampai aku mengira tidak ada seorang tokohpun di Mesir yang tidak hadir pada walimah tersebut. Hari itu adalah hari istimewa, belum ada yang sepertinya pada jaman itu. Pada walimah tersebut dilantunkan syair-syair indah berisi pujian kepada penulis dan kitabnya”.

Keunggulan Fathul Bari diakui oleh Imam asy-Syaukani (w 1250 H), ketika mengomentari kitab Fathul Bari asy-Syaukani mengutip hadis yang terkenal : “La hijrah ba’dal Fath”, hadis tersebut diungkapkan beliau sebagai kalimat diplomasi, yang maksudnya tidak ada kitab syarah Shahih Bukhori yang dapat melebihi keunggulan dan kebaikan yang sebaik Fathul Bari.

Sementara Ibnu Khaldun dalam kitab Mukadimmah-nya mengatakan bahwa tugas mensyarah Shahih Bukhori adalah ‘hutang umat Islam’. Perkataan tersebut diucapkan Ibnu Khaldun sebelum Ibnu Hajar menyusun Fathul Bari (Ibnu Khaldun wafat tahun 808 H, Ibnu Hajar mulai menulis Fathul Bari tahun 817 H), maka dengan kitab Fathul Bari dapat dikatakan bahwa Ibnu Hajar telah melunasi hutang umat Islam.

Semoga Allah Ta’ala merahmati al-Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, menerima amalan yang dilakukannya, dan membalas dengan surga Firdaus-Nya..

(Diringkas dari majalah Al-Furqon edisi 10/8 tahun 1430 H, dengan beberapa tambahan dari penulis)

Hadis 40 sebagai sendi dan asas agama Islam

Disember 11, 2012 § Tinggalkan komen

Ustaz Dr. Fathul Bari Mat Jahya

Menguasai ilmu itu ada cabang dan tahapannya. Laksana anak kecil belajar bertatih kemudian berjalan dan baharulah berlari. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Jika dalam ilmu akidah para ulama’ sepanjang zaman menyarankan teks-teks asas yang ringkas sebagai permulaan. Antara yang sering disebut ialah Akidah Tahawiyah oleh Imam Abu Jaafar Tahawy. Ia telah diberikan syarahan oleh sultanul ulama’ Izz Abdul Salam, seorang imam dari mazhab Syafie.

Antara lain termasuk juga Akidah Wasitiyah Ibn Taimiyah, Usul Sunnah Imam Ahmad b Hanbal, anak murid kanan Imam Syafii dan jug Syarhu Sunnah Imam Barbahari. Jika diperhatikan semua teks-teks permulaan ini ringkas dan bersaiz kecil sahaja.

Manakala dalam ilmu hadis pula, salah satu teks asas yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu ialah hadis 40 susunan Imam Nawawi. Jangan sesekali ‘langkah bendul’ mempelajari Bulughul Maram oleh Ibn Hajar al-Asqani atau Umadul Ahkam oleh Ibn Ghani al-Maqdisy. Juga kitab-kitab teks hadis yang lebih besar dari itu seperti al-Minhaj Syarah Sahih Muslim apatah lagi Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari.

Ulama yang mula-mula mencetuskan idea sehingga Imam Nawawi menyusun kitab hadis 40 ini ialah Ibnu Shalah rhm yang hidup sebelum zaman Imam An-Nawawi rhm. Ibnu Shalah rhm telah mengumpulkan beberapa hadis yakni 27 hadis asalnya. Imam Nawawi rahimahu melihat bagus usaha ini maka ditambah sehingga menjadi 42 hadis, dan kemudian Ibnu Rajab Al-Asqalani datang dan menambah lagi sehingga genap 50.

Hadis 40 karangan asal Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy ataupun lebih dikenal sebagai Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 hijrah. Kitab ini asalnya mengandungi 42 hadis (dinamakan hadis 40 setelah dibundarkan) dan kemudian ditambah lapan hadis lagi menjadi 50 hadis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali iaitu ulama yang hidup pada kurun ke-7. Ibnu Rajab melihat ada 8 hadis penting yang perlu ditambah untuk melengkapkan kitabnya yang berjudul Jamiul Ulum wal Hikam.

Ciri-ciri hadis yang ada di dalam kitab ini umumnya adalah hadis-hadis usul (dasar) yang menjadi dasar dan prinsip agama yang penting. Inilah perkataan ringkas yang disebut oleh Nabi SAW sebagai jawaami’ul kalim, dalam hadis yang bermaksud

“Aku diutus dengan jawami’ul kalim.” (riwayat Al-Bukhari, no. 2755)

Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, maksud jawami’ul kalim ialah perkataan yang ringkas tetapi maknanya luas. Sebagai contoh hadis pertama maksudnya: “Sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat.”

Nabi tidak perlu menyebut bahawa amalan puasa perlu dimulakan dengan niat, untuk bersolat perlu kepada niat, berzakat, haji, dan sebagainya perlu niat. Nabi menyebut perkataan yang pendek dan ringkas tetapi merangkumi maksud keseluruhannya. Inilah ciri-ciri hadis di dalam kitab ini.

Kitab ini penting walaupun kecil saiznya dan sedikit jumlah hadis di dalamnya tetapi kesemuanya merupakan dasar-dasar hukum, dasar-dasar akidah, ibadah, akhlak – perhubungan sesama manusia, kasih mengasihi sesama manusia, juga merangkumi tentang bid’ah, syariat Islam, dan akidah melalui hadis Jibril. Kitab yang kecil ini besar nilainya.

Selain Imam Nawawi, terdapat ramai ulama’ lain baik dari kalangan terdahulu mahupun kemudian menghimpunkan 40 hadis berdasarkan tema masing-masing. Namun berbanding yang lain hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi lebih dikenali. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw maksunya, “Barangsiapa yang memelihara daripada umatku empat puluh hadis berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.”

Beberapa ulama-ulama hadis telah menilai hadis-hadis yang menetapkan kelebihan menyusun 40 hadis seperti di atas adalah hadis yang dhaif, antaranya Imam An-Nawawi sendiri, Imam Ad-Daruquthni yang hidup kurun ke-3 selepas daripada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi yang mengatakan semua sanad hadis ini dhaif, Imam Ibn Asakir, Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi, dan termasuk juga Imam Ibnu Hajar Al-Atsqalani yang turut menilai dhaif kesemua hadis berkaitan kelebihan mengumpul 40 hadis.

Pun begitu berdasarkan ijitihad serta istikharah dan pertimbangan lain, maka Imam Nawawi tetap menyusun kitab ini. Jumlah hadis yang dikumpulkan ialah 40, namun sebutan judulnya dibundarkan menjadi 40 sahaja.

Kitab hadis 40 Imam Nawawi juga menjadi pilihan ramai ulama’ kemudiannya untuk dikaji dan disyarahkan secara terperinci. Antara yang paling awal mengarang kitab membahaskan karya ini ialah ulama’ yang hidup satu zaman dengan Imam Nawawi sendiri yakni Ibn Daqiq al-Eid.

Dari kalangan sarjana mutakhir pula termasuklah Syaikh Muhammad ibn Soleh al-Uthaimin rhm, Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr hfz, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawwas dari Indonesia dan ramai lagi. Kesemua karya yang disebutkan sudah diterjemah ke dalam Bahasa Melayu.

Sumber: http://www.ilmuanmalaysia.com

Syarah Hadith Arbain oleh Syaikh Uthaimin : Muqaddimah

Februari 2, 2012 § Tinggalkan komen

MUQADDIMAH PENSYARAH

(Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin )

Segala puji hanya inilik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dan keburukan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Shalawat dan salam yang melimpah semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga dan para Sahabat beliau.

Amma ba’d:

Imam an-Nawawi termasuk salah seorang murid senior Imam asy-Syafi’i yang pendapat-pendapatnya dianggap mewakili madzhab Syafi’i. Beliau juga termasuk di antara ulama madzhab Syafi’i yang memiliki karya tulis paling banyak. Beliau telah menulis karya-karya dalam disiplin ilmu agama yang sangat banyak, di antaranya dalam bidang hadits dan ilmu pengantarnya (ulumul hadits). Dalam ilmu bahasa beliau menulis kitab yang sangat terkenal, yaitu Tabdziibid Asmaa’ wal Lughaat.

Dengan banyaknya karya tulis beliau yang sangat bermutu, tepat sekali jika beliau dikategorikan ke dalam kelompok ulama yang handal keilmuannya. Nampak pula dan kepribadian beliau —wallaahu a’lam—, bahwa beliau sangat ikhlas dalam menyusun karya tulis. Hal ini terlihat dan tersebarnya karya-karya beliau ke seluruh negeri Islam.

Kitab Riyadhush Shaalihiin (salah satu karya beliau), sering dibahas di hampir seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Kitab-kitab beliau sangat terkenal dan tersebar di seluruh penjuru dunia, hal ini menunjukkan kejujuran niat beliau yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta’ala semata. Karena sesungguhnya penerimaan manusia terhadap kitab-kitab karya seorang ulama termasuk salah satu tanda atas keikhlasan niatnya.

Beliau adalah seorang mujtahid (ulama yang pendapat-pendapatnya memenuhi syarat untuk diikuti), dan seorang mujtahid (karena ia seorang manusia) memungkinkan untuk keliru atau benar. Beliau pun tidak terlepas dan hal itu, di mana beliau telah keliru dalam masalah Nama-Nama dan sifat-sifat Allah Ta’ala. Dalam sebagian kitabnya ditemukan adanya penakwilan (pengubahan makna sebenarnya yang terkandung dalam Nama-Nama dan sifat-sifat Allah), akan tetapi beliau tidak mengingkari keberadaan Nama-Nama dan sifat-sifat tersebut. Sebagai contoh adalah tentang sifat istiwa’nya Allah di atas ‘Arys.

Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas ‘Arsy.” (QS. Thaahaa: 5)

Para ahli takwil mengatakan, “Maknanya adalah (menguasai dan mengalahkan ‘Arsy), akan tetapi mereka tidak mengingkari bahwa Allah Ta’ala bersemayam. karena jika mereka mengingkari kabar bahwa Allah bersemayam di atas ‘Arsy sebagai bentuk pendustaan, niscaya mereka menjadi orang yang kafir. Adapun orang yang sebatas menakwilkan dan dirinya tidak mengingkari keberadaanya, dan penakwilan tersebut dibenarkan secara bahasa, maka yang demikian tidak sampai kepada derajat kekafiran.

Akan tetapi jika pemaknaan tersebut tidak dapat dibenarkan secara bahasa, maka ketika itu pengkafiran terhadap pelakunya dibenarkan, seperti perkataan seseorang, “Allah itu tidak mempunyai tangan secara nyata, tidak pula tangan yang bermakna nikmat dan kekuatan” [para penakwil mengartikan ayat-ayat tentang ‘tangan’ seperti itu]. Jika perkataan dan keyakinan orang tersebut seperti ini, maka dia kafir, karena dia telah menolak sifat Allah dengan penolakan yang mutlak. Dan sebutan kafir tidak berlaku bagi orang yang membenarkan keberadaannya namun ia menakwilkannya.

Masalah seperti ini terjadi pada beliau di mana beliau telah keliru dalam menakwilkan sebagian ayat sifat. Kekeliruan beliau ini tidaklah nampak dikarenakan banyaknya keutamaan beliau dan manfaat yang beliau berikan kepada umat Islam. Tidaklah kita berprasangka dengan kekeliruan tersebut melainkan hal itu berdasarkan ijtihad dan takwil yang dibenarkan -menurut pandangan beliau-.

Dan saya memohon kepada Allah agar kekeliruan ini termasuk kekeliruan yang diampuni, juga menjadikan kebaikan serta manfaat yang beliau persembahkan ini termasuk upaya yang patut disyukuri (dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak), dan menjadikannya sebagaimana firman Allah Ta’ala,

SesungguJmya perbuatan-perbuatan yang baik itu men ghapuskan (dosa)perbuatan-perbuatan yang buruk…” (QS. Huud: 114)

Kita bersaksi atas Imam Nawawi dan apa yang kita ketahui tentang keshalihan beliau, dan bahwa beliau termasuk seorang mujtahid, yang mana setiap mujtahid bisa saja benar atau malah sebaliknya. Jika keliru maka ia mendapatkan satu pahala, dan jika benar maka ia mendapatkan dua pahala [sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah].

Beliau telah menyusun banyak karya tulis, dan di antara karya tulis beliau yang paling baik adalah kitab in yaitu al-Arba’iin an-Nawawiyyah. Dan sebenarnya hadits yang tercantum di dalamnya bukan empat puluh, tetapi empat puluh dua, hal itu karena kebiasaan bangsa Arab yang selalu membuang pecahan jumlah, sehingga mereka menggenapkannya menjadi empat puluh, meskipun jumlahnya lebih atau kurang dan itu, baik satu atau dua.

Sangatlah patut bagi para penuntut ilmu untuk menghafalkan kumpulan empat puluh hadits ini karena ia merupakan intisari dan sekian banyak hadits yang terbagi dalam banyak bab yang bermacam-macam. Berbeda dengan karya-karya tulis lainnya, seperti kitab ‘Umdatul Ahkaam, kita mendapatinya sebagai kitab intisari, akan tetapi hanya dalam satu bab saja, yaitu bab Fiqih. Adapun kitab ini (al-A rba’uun an-Nawawiyyah), di dalamnya terkandung bab (pembahasan) yang berbeda-beda dan bermacam-macam (Aqidah, Fiqih, Mu’amalah dan Akhlak).

Dan kami memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala dalam menjelaskan kandungan kitab ini. Hanya Allah-lah Pemberi petunjuk.

beli di galeriniaga.

Syarah Hadith Arbain oleh Syaikh Uthaimin : Pengantar Penerbit

Februari 2, 2012 § Tinggalkan komen

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dan kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah ben petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan RasulNya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Al ‘Imran: 102)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dan din yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanyaAllah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan,) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalab) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. A1-Ahzaab: 70-71)

Amma ba’d:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Wa ba ‘d:

Alhamdulillah, merupakan pertolongan dan Allah bahwa Dia memudahkan kami untuk menerbitkan satu buku terjemahan dan karya seorang ulama pembela Ahius Sunnah, Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin yang sangat bernilai.

Kali ini beliau mensyarah (memberikan penjelasan) kitab Arba’in an-Na wawiyyah karya seorang imam besar al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yang lebih di kenal dengan nama Imam an-Nawawi (wafat 676 H), semoga Allah merahmatinya. Bagi pemerhati dan pecinta karya-karya asy-Syaikh al-’Utsaimin, bukan rahasia lagi, nampak jelas bahwa —subhaanallah— keilmuaan beliau berada pada tingkat yang dikehendaki Allah.

Banyak ulama yang mensyarah kitab al-A rba’in ini, namun yang ini istimewa. Sebagaimana biasanya, dengan bahasa yang sangat rnudah difahami oleh umum, beliau mengupas hadits-hadits Nabi dengan lugas, jelas dan gamblang. Hampir tidak ada yang beliau keluarkan darinya, melainkan seluruhnya nampak bersinar menerangi hati, membimbing perilaku, dan memberikan motivasi beramal yang tinggi kepada kita, serta membersihkan sekaligus mengokohkan ‘aqidah kaum muslimin, insya Allah.

Dan salah satu ciri khas beliau dalam berbagai karyanya yang bertebaran, adalah beliau sangat ahli dalam mengambil istinbath hukum, lalu mengaitkannya dengan masalah-masalah kekinian yang aktual. Beliau pun sangat piawai dalam menyusun faidah-faidah dan setiap hadits dengan sangat mendetail namun sangat mudah untuk dicerna. Seorang pelajar akan puas dengan lengkapnya pembahasan berharga yang beliau kemukakan, dan kaum awam pun akan dapat melepaskan dahaganya dalam kesejukan bahasan-bahasan yang beliau persembahkan. Dan insya Allah, buku ini sangat cocok untuk para penuntut ilmu, para penceramah, para khathib, dan masyarakat umum lainnya.

Kelebihan lain dan buku ini, bahwa Yayasan Kebajikan Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin (Mu-assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin al-Khairiyyah) telah menunjuk Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Nashir as-Sulaiman untuk memberikan takhrij (keterangan khusus yang berkaitan dengan periwayatan) hadits maupun atsar (selain hadits, berupa perkataan atau perbuatan Sahabat atau Tabi’inPefi) yang tercantum dalam buku ini.
Kami (Penerbit Pustaka Ibnu Katsir) pun berusaha melengkapi takhrij ini dengan mencantumkan penshahihan hadits dan ulama ahli hadits abad ini (Syaikh Nashiruddin al-Albani 1) dan ulama ahli hadits lainnya. Hal ini insya Allah akan membuahkan ilmu yang yakin dan pemahaman yang menenteramkan, yang selalu kita dambakan dalam setiap amal ibadah kita dalam rangka mencari keridhaan-Nya.

Dan untuk lebih menyempurnakan sajian ilmiah ini, kami pun menambahkan judul-judul pokok dan setiap hadits, serta sub-sub judul yang cukup banyak, agar setiap pembaca dapat dengan mudah menyimpulkan satu materi kajian, atau menjadi ringan dalam mencari pokok-pokok bahasan yang diinginkannya. Tambahan-tambahan dan kami (Penerbit Pustaka Ibnu Katsir), baik berupa judul-judul pokok, sub-sub judul, maupun penshahihan hadits dan keterangan-keterangan lainnya, kami tandai dengan kurung siku ([…]) atau superscript (.Pent), atau kedua-duanya.

Semoga Allah Ta’ala memberikan balasan dengan rizki yang mulia (Surga) kepada Imam an-Nawawi, Syaikh al-’Utasimin, kedua penyusun dan pentakhrij karya al-’Utsaimin ini, juga penerjemah, penerbit dan semua pihak yang terlibat dalam penyebaran ilmu yang berharga ini.

Walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.

Bogor,
Mei 2008 M
Jumadal Ula 1429 H
Penerbit
PT. Pustaka Ibnu Katsir

beli di galeriniaga.

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.