Ensiklopedia Hadits – Rekomendasi Para Ulama’

Mac 3, 2015 § Tinggalkan komen

Petikan Pengantar Prof. Dr. Ali Mustafa

“Salah satu referensi yang layak dimiliki masyarakat Muslim Indonesia adalah Ensiklopedia Hadits atau Kutubusittah yang diterbitkan oleh Pustaka Almahira.

Buku Ensiklopedia Hadits ini merupakan karya besar ulama hadits sepanjang masa yang berhasil dialihbahasakan dengan begitu cermat sehingga bias dinikmati oleh masyarakat Muslim Indonesia yang ingin merenguk ilmu dari rujukan tertinggi kaum Muslimin setelah al-Qur’an, yaitu hadits Rasulullah.”

Petikan Pengantar Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli

“Allah telah memberi taufik kepada saudara kami yang terpercaya, Muhammad Abdul Ghaffar. Melalui penerbit buku yang didirikannya, Penerbit Almahira, beliau berusaha keras untuk menghadirkan buku terjemahan dari keenam kitab hadits yang masyhur tersebut. Dengan demikian, beliau telah membuka jalan bagi masyarakat Muslim Indoensia untuk mereguk ilmu dari keenam kitab hadits ini yang tidak mungkin tidak diperlukan oleh orang Muslim yang mencintai agamanya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik baginya.

Oleh sebab itu sudah selayaknya bagi setiap keluarga Muslim untuk memiliki buku tersebut. Sebab Rasulullah telah bersabda maksudnya; “Menuntut ilmu ada kewajipan setiap Muslim.” (HR Malik)

Kitab-kitab hadits tersebut berisi ilmu yang sangat bermanfaat bagi setiap Mulism yang membaca dan mempelajarinya. … Selamat bagi keluarga Muslim yang telah memiliki buku yang di dalamnya terdpat ilmu mengenai sunnah Nabi. Sebab, ketidaktahuan seseorang terhadap huku-hukum syarat tidak bias dijadikan alasan. Setiap orang diperintahkan untuk membaca dan belajar, jika dia berbuat salah kerana ketidaktahuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban dan mendapat dosa.

Advertisements

Katalog

Mac 2, 2015 § Tinggalkan komen

1. Ensiklopedia Hadits, Pustaka Almahira (8 jilid) RM 1600.00

 

Diskaun 10%.

Kos penghantaran percuma untuk Semenanjung Malaysia.

Untuk pelanggan di Lembah Klang, penghantaran di buat terus ke rumah anda oleh pihak kami.

 

 

2. Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, Pustaka Sahifa (6 jilid) RM 350.00Shahih at-Targhib wa at-Tarhib-650x650

 

Diskaun 10%.

Kos penghantaran percuma untuk Semenanjung Malaysia.

Untuk pelanggan di Lembah Klang, penghantaran di buat terus ke rumah anda oleh pihak kami.

Buku hadis yang dicadangkan leh Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr

Februari 8, 2013 § 1 Komen

Buku-buku yang dipuji dan disarankan oleh Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr

 1. Bidang hadis
 • Ujaalatul Imla’ karyan An-Naaji, buku yang sangat bermanfaat sekali. Nama penuh pengarangnya al-Hafidz Burhanuddin an-Naji.
 • Buku-buku karya Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam bidang hadis.
 • Musnad ad Darimi  dan Sunan ad Darimi, keduanya ini hakikatnya adalah satu buku yang sama.
 • Tahzibu as Sunan karya Ibnu Qayyim rahimahullah.
 • Al Lu’ Lu’ wal Marjan fi ma ittafaqa ‘alaihi asy Syaikhan karya Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi’. Buku yang sangat bagus. Sanad-sanadnya dihilangkan agar ringkas dan jumlah hadisnya adalah 1906.

Dipetik dari:

Syarah Hadits Arbain an Nawawi Plus 8 Hadits Ibnu Rajab; Penjelasan Hadits-hadits Pilihan yang Mencakup Pokok-pokok Ajaran Islam.

Penulis: Syaikh Abdul Muhsin al Abbad, Ulama Ahli Hadis Kota Madinah al Munawwarah.

Penterjemah: Abu Habib Sofyan Saladin

Penerbit: Darul Ilmi Publishing

Kitab-kitab hadis yang dicadangkan untuk hafalan

Januari 26, 2013 § Tinggalkan komen

Menurut Syaikh Abd Al Kareem Al- Khudayr seseorang yang ingin menghafal buku-buku hadis, maka beliau mencadangkan seperti urutan berikut; 

 1. Hadith 40, Imam Nawawi
 2. Umdatul Ahkam, Ibn Qudamah al-Maqdisi
 3. Bulughul Maram, Ibn Hajar al-Asqalani
 4. Sahih Bukhari
 5. Sahih Muslim
 6. Sunan Abu Dawud
 7. Sunan Tirmidzi
 8. Sunan an-Nasa’i
 9. Sunan Ibn Majah 

Dari post Facebook Rusdan RD dalam grup Tanyalah Ustaz dan Ustazah

Hadith Muallaq dalam Sahih Bukhari

Disember 15, 2012 § Tinggalkan komen

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

ringkasan_sahih_al-bukhariHadith muallaq ialah hadith yang tergantung dari sudut bahasa dan erti hadith muallaq pula dari sudut istilahnya ialah hadith yang dibuang sanadnya dan hanya dinyatakan periwayat yang paling atas sekali iaitu para sahabat. Jadi apabila seseorang ahli hadith itu menyatakan sesebuah hadith tanpa dinyatakan sanadnya maka hadith itu adalah hadith muallaq.

Hadith muallaq ialah yang dibuang sanadnya selepas daripada syeikh seseorang muhaddis itu. Sebagai contoh sekiranya al-Imam al-Bukhari menyatakan bahawa syeikhnya telah membawa sesuatu hadith atau menyatakan sesuatu hadith tanpa menyatakan sanad sehingga habis. Maka hadith itu ialah hadith muallaq. Hadith yang muallaq dipertikaikan statusnya oleh para ulama. Kebanyakannya boleh dikatakan semua ulama, ulama hadith khususnya, menyatakan bahawa hadith muallaq ialah dhaif iaitu tidak boleh diterima kerana tidak mempunyai sanad.

Apabila tidak mempunyai sanad dan tidak boleh dikaji sanad itu, maka hadith itu dihukum sebagai hadith yang dhaif. Akan tetapi apabila mereka melihat kepada hadith muallaq yang dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih al-Bukhari, kita dapati hadith muallq ini boleh dibahagikan kepada dua sekiranya dinyatakan secara pasti ‘qoola haddasa’ dan sebagainya, maka hadith itu sahih. Akan tetapi sekiranya dinyatakan secara disebutkan ‘siratuttamrit’ iaitu secara menggunakan lafas menunjukkan hadith itu lemah seperti ‘qiila, ruiya’ dan sebagainya maka tidak semestinya sahih.

Imam Ibn Hajar al-Asqalani telah mencuba sedaya-upaya untuk menyambung semula sanad-sanad hadith yang muallaq iaitu disebut di dalam bahasa Arab ‘wasolahu’ yang bermaksud menyambungkan hadith ataupun sanad itu. Jadi itulah yang lakukan oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya muqaddimah kepada Fathul Bari yang bernama Hajjussari. Di dalam kitab itu al-Imam Ibn Hajjar telahpun menyatakan setiap hadith yang muallaq itu dibawakan sanad daripada kitab-kitab yang lain. Setiap kali al-Imam Ibn Hajjar membicarakan hadith yang muallaq, beliau akan menyatakan juga hadith-hadith itu secara mausul iaitu secara bersambung dan dengan itu kita dapat melihat adakah hadith sanad itu sahih ataupun dhaif.

Bagaimana boleh tentukan itu adalah hadith sedangkan sanadnya terputus?

Hadith muallaq ialah asalnya hadith itu mempunyai sanad. Tetapi muhaddis itu ataupun ulama itu contohnya al-Imam Bukhari tidak mahu memasukkan hadith itu. Ada sebab-sebabnya, antara lain hadith muallaq itu tidak menepati syarat dia mengumpulkan hadith yang sahih di dalam kitabnya. Jadi dia tidak mahu masukkan di dalam hadith-hadith yang utama tetapi dia masukkan di dalam tajuk. Pada dia mungkin hadith itu sahih tetapi tidak mencukupi syarat, jadi dia tidak masukkan dan tidak menyatakan sanad. Asalnya mempunyai sanad. Dan para ulama kita apabila mereka melihat cara Imam Bukhari adanya hadith muallaq contohnya dengan ‘qola’ dan ‘qila’, apabila mereka menyemak semuanya mereka dapati apabila ‘qola’ sahih tetapi apabila ‘qila’ tidak sahih.

Komentar Ibn Hajar terhadap hadis muallaq Imam Bukhari 

Di dalam kitab Hajjussari, al-Imam Ibn Hajjar mempertahankan Sahih Bukhari daripada tuduhan ataupun daripada kritikan Darul Qutni. Tetapi di dalam kitab lain Imam Ibn Hajjar menyambung sanad-sanad bagi hadith-hadith muallaq di dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang al-Imam Ibn Hajjar sendiri pun di dalam Fathul Bari sendiri, dia akan menceritakan sendiri sanad ini telah pun disambungkan oleh A-ttobari, disambungkan oleh An-Nasai, Ibn Majar dan sebagainya. Dan disebutkan sanad itu adalah sanad yang sahih.

Kuniyah/ gelaran perawi hadis

Soalannya adalah berkenaan dengan sanad hadith jika ada nama seorang periwayat itu, kemudian dinyatakan daripada bapanya (‘an abihi), daripada datuknya (‘an jaddihi), jadi seolah-olah tidak lengkaplah nama yang ada itu. Sebenarnya di dalam kes ini tidak ada masalah untuk menggunakan gelaran ataupun menggunakan kuniyah dan sebagainya.

Masalahnya ialah adakah bapanya dan datuknya itu dikenali dan dipercayai serta boleh diterima sebagai periwayat yang kuat. Kadang-kadang apabila ‘an abihi an jaddihi’, abihi (bapanya) dikenal manakala jaddihi (datuknya) tidak kenal. Maka inilah yang menjadikan masalah.  Tetapi jika ayahnya dan datuknya kita kenal sebagai periwayat yang boleh diterima maka tiada masalah. Jadi inilah penbincangannya adakah ianya dikenali ataupun tidak dikenali.

Hadith muallaq tadi ialah yang dibuang sanadnya daripada awal satu ataupun banyak. Contohnya Imam Bukhari dinyatakan daripada gurunya selepas itu tiada sanad sehinggallah sampai kepada Rasulullah ataupun kepada sahabat.

Itu adalah antara perbincangan yang berlaku apabila masuk hadith berkenaan dengan,

“Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan al-khir dan juga al-khari”

Al-Khari adalah sutera dan al-Khir itu adalah samada pembunuhan ataupun penzinaan.

Masalahnya ialah apabila di dalam hadith ini dinyatakan oleh al-Imam Bukhari ‘qola’ siapa gurunya dan dibawakan hadith tersebut. Jadi di sini sebahagian ulama menyatakan hadith ini muallaq dan tidak boleh diterima. Tetapi apabila kita perhatikan hadith ini bermula dengan ‘qola’ iaitu bermula dengan berkata. Jadi apabila ada berkata maksudnya walaupun muallaq tetapi sahih.

Yang ke-2 sebahagian ulama menyatakan hadith ini dhaif kerana sanadnya terputus sedangkan al-Imam al-Bukhari terus yang dikatakan ‘qola’ itu ialah gurunya sendiri. Maksudnya hadith itu ialah hadith yang bersambung. Itulah antara perbincangan tentang hadith muallaq.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=4ddarPFGDKA

Pujian Ulama Terhadap Kitab Fathul Bari

Disember 13, 2012 § 1 Komen

Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menulis kitab “Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhori” selama 25 tahun lebih. Beliau memulai pada awal tahun 817 H dan selesai pada awal bulan Rojab tahun 842 H.

Al-Hafiz Ibnu Hajar yang pernah berguru dengan ulama besar seperti Ibnul Mulaqqin dan al-Iraqi (al-Iraqi lah yang pertama menggelari beliau dengan gelar ‘al-Hafiz’), menempuh metode menakjubkan dalam mengarang kitab Fathul Bari. Awalnya melalui imla’ (lisan) selama 5 tahun, kemudian beberapa muridnya yang cerdas berkumpul dan mengusulkan agar syarah tersebut dibukukan. Ibnu Hajar kemudian menyetujui usulan muridnya dan beliau menulis dengan tangannya sendiri sedikit demi sedikit, sehingga kitabnya telah dikoreksi dan diteliti secara jeli.

Tatkala kitab syarah al-Bukhori tersebut selesai, al-Hafiz Ibnu Hajar mengadakan walimah besar-besaran pada 8 Sya’ban 842 H. Dalam acara tersebut dibacakanlah bab akhir dari Fathul Bari, dan walimah itu dihadiri oleh para pejabat, para ulama’, penuntut ilmu, dan kaum muslimin yang tak terhitung banyaknya.

Seorang muridnya, Al Biqo’i (w 885 H) bercerita : “Sampai-sampai aku mengira tidak ada seorang tokohpun di Mesir yang tidak hadir pada walimah tersebut. Hari itu adalah hari istimewa, belum ada yang sepertinya pada jaman itu. Pada walimah tersebut dilantunkan syair-syair indah berisi pujian kepada penulis dan kitabnya”.

Keunggulan Fathul Bari diakui oleh Imam asy-Syaukani (w 1250 H), ketika mengomentari kitab Fathul Bari asy-Syaukani mengutip hadis yang terkenal : “La hijrah ba’dal Fath”, hadis tersebut diungkapkan beliau sebagai kalimat diplomasi, yang maksudnya tidak ada kitab syarah Shahih Bukhori yang dapat melebihi keunggulan dan kebaikan yang sebaik Fathul Bari.

Sementara Ibnu Khaldun dalam kitab Mukadimmah-nya mengatakan bahwa tugas mensyarah Shahih Bukhori adalah ‘hutang umat Islam’. Perkataan tersebut diucapkan Ibnu Khaldun sebelum Ibnu Hajar menyusun Fathul Bari (Ibnu Khaldun wafat tahun 808 H, Ibnu Hajar mulai menulis Fathul Bari tahun 817 H), maka dengan kitab Fathul Bari dapat dikatakan bahwa Ibnu Hajar telah melunasi hutang umat Islam.

Semoga Allah Ta’ala merahmati al-Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, menerima amalan yang dilakukannya, dan membalas dengan surga Firdaus-Nya..

(Diringkas dari majalah Al-Furqon edisi 10/8 tahun 1430 H, dengan beberapa tambahan dari penulis)

Hadis 40 sebagai sendi dan asas agama Islam

Disember 11, 2012 § 1 Komen

Ustaz Dr. Fathul Bari Mat Jahya

Menguasai ilmu itu ada cabang dan tahapannya. Laksana anak kecil belajar bertatih kemudian berjalan dan baharulah berlari. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Jika dalam ilmu akidah para ulama’ sepanjang zaman menyarankan teks-teks asas yang ringkas sebagai permulaan. Antara yang sering disebut ialah Akidah Tahawiyah oleh Imam Abu Jaafar Tahawy. Ia telah diberikan syarahan oleh sultanul ulama’ Izz Abdul Salam, seorang imam dari mazhab Syafie.

Antara lain termasuk juga Akidah Wasitiyah Ibn Taimiyah, Usul Sunnah Imam Ahmad b Hanbal, anak murid kanan Imam Syafii dan jug Syarhu Sunnah Imam Barbahari. Jika diperhatikan semua teks-teks permulaan ini ringkas dan bersaiz kecil sahaja.

Manakala dalam ilmu hadis pula, salah satu teks asas yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu ialah hadis 40 susunan Imam Nawawi. Jangan sesekali ‘langkah bendul’ mempelajari Bulughul Maram oleh Ibn Hajar al-Asqani atau Umadul Ahkam oleh Ibn Ghani al-Maqdisy. Juga kitab-kitab teks hadis yang lebih besar dari itu seperti al-Minhaj Syarah Sahih Muslim apatah lagi Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari.

Ulama yang mula-mula mencetuskan idea sehingga Imam Nawawi menyusun kitab hadis 40 ini ialah Ibnu Shalah rhm yang hidup sebelum zaman Imam An-Nawawi rhm. Ibnu Shalah rhm telah mengumpulkan beberapa hadis yakni 27 hadis asalnya. Imam Nawawi rahimahu melihat bagus usaha ini maka ditambah sehingga menjadi 42 hadis, dan kemudian Ibnu Rajab Al-Asqalani datang dan menambah lagi sehingga genap 50.

Hadis 40 karangan asal Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy ataupun lebih dikenal sebagai Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 hijrah. Kitab ini asalnya mengandungi 42 hadis (dinamakan hadis 40 setelah dibundarkan) dan kemudian ditambah lapan hadis lagi menjadi 50 hadis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali iaitu ulama yang hidup pada kurun ke-7. Ibnu Rajab melihat ada 8 hadis penting yang perlu ditambah untuk melengkapkan kitabnya yang berjudul Jamiul Ulum wal Hikam.

Ciri-ciri hadis yang ada di dalam kitab ini umumnya adalah hadis-hadis usul (dasar) yang menjadi dasar dan prinsip agama yang penting. Inilah perkataan ringkas yang disebut oleh Nabi SAW sebagai jawaami’ul kalim, dalam hadis yang bermaksud

“Aku diutus dengan jawami’ul kalim.” (riwayat Al-Bukhari, no. 2755)

Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, maksud jawami’ul kalim ialah perkataan yang ringkas tetapi maknanya luas. Sebagai contoh hadis pertama maksudnya: “Sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat.”

Nabi tidak perlu menyebut bahawa amalan puasa perlu dimulakan dengan niat, untuk bersolat perlu kepada niat, berzakat, haji, dan sebagainya perlu niat. Nabi menyebut perkataan yang pendek dan ringkas tetapi merangkumi maksud keseluruhannya. Inilah ciri-ciri hadis di dalam kitab ini.

Kitab ini penting walaupun kecil saiznya dan sedikit jumlah hadis di dalamnya tetapi kesemuanya merupakan dasar-dasar hukum, dasar-dasar akidah, ibadah, akhlak – perhubungan sesama manusia, kasih mengasihi sesama manusia, juga merangkumi tentang bid’ah, syariat Islam, dan akidah melalui hadis Jibril. Kitab yang kecil ini besar nilainya.

Selain Imam Nawawi, terdapat ramai ulama’ lain baik dari kalangan terdahulu mahupun kemudian menghimpunkan 40 hadis berdasarkan tema masing-masing. Namun berbanding yang lain hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi lebih dikenali. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw maksunya, “Barangsiapa yang memelihara daripada umatku empat puluh hadis berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.”

Beberapa ulama-ulama hadis telah menilai hadis-hadis yang menetapkan kelebihan menyusun 40 hadis seperti di atas adalah hadis yang dhaif, antaranya Imam An-Nawawi sendiri, Imam Ad-Daruquthni yang hidup kurun ke-3 selepas daripada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi yang mengatakan semua sanad hadis ini dhaif, Imam Ibn Asakir, Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi, dan termasuk juga Imam Ibnu Hajar Al-Atsqalani yang turut menilai dhaif kesemua hadis berkaitan kelebihan mengumpul 40 hadis.

Pun begitu berdasarkan ijitihad serta istikharah dan pertimbangan lain, maka Imam Nawawi tetap menyusun kitab ini. Jumlah hadis yang dikumpulkan ialah 40, namun sebutan judulnya dibundarkan menjadi 40 sahaja.

Kitab hadis 40 Imam Nawawi juga menjadi pilihan ramai ulama’ kemudiannya untuk dikaji dan disyarahkan secara terperinci. Antara yang paling awal mengarang kitab membahaskan karya ini ialah ulama’ yang hidup satu zaman dengan Imam Nawawi sendiri yakni Ibn Daqiq al-Eid.

Dari kalangan sarjana mutakhir pula termasuklah Syaikh Muhammad ibn Soleh al-Uthaimin rhm, Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr hfz, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawwas dari Indonesia dan ramai lagi. Kesemua karya yang disebutkan sudah diterjemah ke dalam Bahasa Melayu.

Sumber: http://www.ilmuanmalaysia.com